Služby

Služby

Našim zákazníkům nabízíme komplexní služby související s dodáním našich výrobků. Cílem je ušetřit nejen personální a organizační náklady klienta, ale i finanční prostředky. Rostoucí míře služeb přizpůsobujeme naši organizační strukturu. Mezi tradiční služby patří například tyto:

- marketingová analýza

- návrh a prezentace optimálního řešení

- návrh několika designových variant

- výroba a prezentace vzorku

- dovoz a instalace výrobku

- skladování výrobků

- záruční a pozáruční servis

Development

Vzhledem k rostoucím požadavkům na dodávané služby jsme se rozhodli rozšířit jejich portfolio o nové prvky. Benefitem pro naše klienty je zaštítění komplexní dodávky interiéru. Klient tak nemusí řešit koordinaci jednotlivých subdodavatelů. Jedná se zejména o tyto činnosti:

- zaměření objektu

- vyřízení stavebního povolení

- výběr subdodavatelů

- koordinace a odpovědnost za subdodávky

- stavební dozor

- pravidelná inventarizace majetku klienta na všech pobočkách

- pravidelné reporty stavu interiérových prvků

- repase a ekologická likvidace výrobků

WORKFLOW

Správně definované a poctivě dodržené procesní workflow je základním předpokladem úspěšného zvládnutí celého projektu tak, aby byla naplněna veškerá očekávání klienta. Ve většině případů se jedná o dodržení smluveného termínu dodání, naplánovaného cenového budgetu a zejména také předpokládaného růstu prodejů klienta a tedy návratnosti vložené investice. Ačkoliv je možné upravit workflow individuálně dle typu a parametrů zakázky, lze ve obvykle doporučit standardizované, praxí odzkoušené workflow. Velmi významná je předvýrobní fáze, jejíž cílem je perfektně definovat zadání a cíl klienta. Tato fáze obvykle obsahuje představení a diskusi nad zadáním, prezentaci několika designových variant a 3D vizaualizací, následně popis materiálového a konstrukčního řešení spolu s kalkulací a výrobou vzorku. Po zapracování připomínek a výběru finální varianty je zpracována precizní výrobní dokumentace a po nanormování spuštěna sériová výroba. Výrobky obvykle instalujeme v místě prodeje. Následně nabízíme poprodejní služby, například skladování, servis, případně deinstalaci a ekologickou likvidaci výrobků. Pro projekty, jejichž součástí jsou stavební úpravy interiéru, máme připraveno adekvátní workflow.