Profil firmy

Naše aktivity plánujeme a o rozvoji společnosti přemýšlíme v horizontu minimálně pěti let. Naše vize je motorem našich úvah a dynamického postupu, zároveň nám poskytuje stabilitu a konzistenci v měnícím se externím prostředí.

VIZE:

Usilujeme o to být významnou firmou evropského formátu poskytující svým klientům design, vývoj, výrobu a instalaci ojedinělých a kvalitních produktů, dodávaných včetně kompletního portfolia souvisejících služeb.

STRATEGIE:

Ve společnosti důsledně uplatňujeme model strategického řízení, ve kterém je firemní strategie výchozím bodem pro strategie dílčí, tedy například obchodní, personální nebo výrobní. Ročně stanovené cíle a měsíčně pečlivě vyhodnocované jejich plnění nám poskytuje rychlou zpětnou vazbu o výsledcích našeho úsilí. Naše firemní strategie má pět základních bodů:

1. Prodávat klientům jedinečné produkty a služby
2. Udržet pozici jedničky na českém trhu, tržně růst v zahraničí na vybraných trzích
3. Výrazně se zaměřit na vnitřní efektivitu procesů a produktivitu výroby
4. Zabezpečit vysokou kvalitu našich výrobků a služeb
5. Být příkladným zaměstnavatelem pozitivně vnímaným ve svém okolí

STORY NAŠÍ FIRMY:

Společnost STORY DESIGN byla založena v roce 1995 v Litomyšli, kde má stále své administrativní sídlo i výrobní prostory. Jsme akciovou společností rodinného charakteru. Zabýváme se designem, výrobou a instalací komerčních atypických interiérů a produktů na podporu prodeje. Našimi dlouhodobými klienty jsou špičkové, většinou nadnárodní společnosti z různých oborů, jako například mobilní operátoři, banky, automobilky, pivovary a mnohé další společnosti, obvykle provozující síť poboček v různých evropských státech. Ve svém oboru se řadíme mezi přední výrobce na evropském trhu. Dle individuálních požadavků našich klientů poskytujeme k našim výrobkům zároveň i komplexní portfolio služeb. Ve společnosti pracuje více než 200 zaměstnanců. Samozřejmostí je férový přístup nejen k zaměstnancům společnosti, ale i ke všem obchodním partnerům a lokálním institucím.

Jakub Brýdl, Tomáš Brýdl, Filip Brýdl a Lukáš Brýdl

TECHNOLOGIE

Vzhledem k dlouhodobým výrazným investicím do technologií dokážeme zpracovat všechny podstatné materiály nutné pro výrobu námi navržených produktů. Profesionální a výkonné technologie nám umožňují flexibilně reagovat takřka na jakýkoliv požadavek našich klientů. CNC řízené technologie spolu s precizním konstrukčním softwarem jsou zárukou nízkých nákladů výroby a zároveň vysoké kvality a přesnosti produktů. Disponujeme technologiemi zejména ze čtyř výrobních oblastí: dřevovýroby (zpracování laminodesek, HPL, masivu), kovovýroby (zpracování oceli, nerezi, hliníku), plastové výroby (zpracování akrylátu, HPS a PET materiálů) a tisku (sítotisk, digitální tisk, termotisk). Pečlivě sledujeme moderní výrobní trendy, systematicky uchováváme a rozvíjíme naše výrobní know-how, ve výrobních procesech uplatňujeme vybrané zásady štíhlého řízení. Díky uvedenému poskytujeme klientům vysoce kvalitní výrobky za přijatelných cenových podmínek. Více…

KVALITA

Kvalita dodávaných výrobků a služeb je spolu s kreativitou, flexibilitou a efektivitou nejvýznamnější hodnotou, kterou společnost preferuje na všech úrovních řízení a která je již mnoho let zakotvena i ve firemní strategii. Toto mimo jiné znamená, že takřka všechny firemní procesy svou strukturou a nastavením reflektují zásady zaručující špičkovou úroveň výrobků, jejichž předpokladem je i unikátní portfolio moderních a přesných technologií. Zárukou udržení požadované kvality je propracovaný systém kontrolingu, přičemž veškeré případné kvalitativní odchylky jsou pravidelně nejen měřeny a vyhodnocovány, ale v rámci systému certifikace ISO:9001 také, a to především, analyzovány. Následně jsou vybraná nápravná opatření implementována tak, aby bylo zamezeno opakování neshody v budoucnu, čímž dochází k neustálému zlepšování výrobků i procesů. Vysoké kvality výrobků a služeb by samozřejmě nebylo možné dosáhnout nejen bez profesionálního přístupu interních a externích kontrolorů, ale zejména všech zaměstnanců firmy, jejichž postoj ke kvalitě utváří nastavení firemní kultury. Více…

Kde jsme?

Kde se nalézají naše pobočky a zastoupení

Česko

STORY DESIGN, a. s.
Moravská 949 570 01 Litomyšl Czech Republic tel: +420 461 613 313 fax: +420 461 615 957 e-mail: info@story-design.cz

Rusko

OOO STORY DESIGN RU
4.km Doninskoe Shosse, korpus č. 3
140103  Ramenskoe (RU)
RUSSIAN FEDERATION
Tel.: +7 (926) 230 63 03
e-mail: moscow@story-design.cz

Ukrajina

STORY DESIGN UKRAINE
Bul. L. Ukrainky, 14a 01133, Kiev Ukraine tel: +380 672 360 687 e-mail: kyiv@story-design.com

Dokumenty pro Vás

Prohlédněte si praktické informace pro lepší informovanost o naší společnosti.

Mame pro Vás skvělý recept na tradiční bábovku.